Over ons

In 1929 is een gildenfeest georganiseerd ter herdenking van het 500-jarig bestaan van het Sint Jorisgilde. De exacte datum van oprichting is niet bekend, maar hieruit wordt afgeleid dat het jaar van oprichting 1429 moet zijn geweest. De parochie van Sint Martines en Johannes de Doper in Heeze heeft een kazuifel van Sint Joris in bezit dat stamt uit begin 1500. Ook hieruit kan de ouderdom van het gilde worden afgeleid.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog zijn veel gildezilver en dokumenten verloren gegaan. De gilden mochten zich niet meer manifesteren. Echter tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was er weer enige opleving van de gilden. Er kon weer om het koningschap worden geschoten. Het oudste in het bezit zijnde zilveren koningschild dateert uit 1617.

Het Sint Jorisgilde is opgericht ter bescherming van Outerd en Heert (ofwel kerk en huis) en kan gezien worden als de voorloper van het reguliere leger en de politie. Dit is ook de reden dat het Sint Jorisgilde zelf vuurwapens heeft en daarmee mag schieten. De schietbomen staan op het gildeterrein "De Santen" dat  gelegen is aan het Sint Jorispad te Heeze. Het Sint Jorisgilde is altijd gelieerd geweest aan de kasteelheren van Heeze. Op 11 augustus 2003, kermismaandag, werd Sammy E. Baron van Tuijl van Serooskerken geïnstalleerd als beschermheer van het Sint Jorisgilde.

Er is ook een oud filmje uit 1946.