Koningsdag 2023

Koningsdag vieren. De gildebroeders en gildezusters waren tijdig aanwezig op het gildeterrein.  Met slaande trom en vliegend vaandel op naar het centrum van Heeze. Na het gilde van Sint Agatha te hebben opgepikt, door naar het gemeentehuis. Alles stond al klaar voor de aubade aan de Koning. De beide gilden brachten een vendelhulde aan de gedecoreerden. Na afloop op naar het gildeterrein “De Santen”.

Na de koffie werd alles in gereedheid gebracht voor de schietwedstrijd om de diverse bekers. Als eerste werd verschoten de Jan van Lierop wisselbeker. De winnaar was onze Koning Jan Bijnen.

De tweede beker was beschikbaar geteld door het Oranje Comité. Onder grote belangstelling van het toegestroomde publiek, dat ook deelnam,  werd wederom door Jan Bijnen het laatste stukje van de houten vogel naar beneden gehaald. Een vertegenwoordiger van het Oranje Comité reikte deze beker uit.

Vervolgens werd er een prijs verschoten. De uitslag was: 1. Hettie Heinemans.

Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een heel geslaagde Koningsdag 2023.

Agenda

Op dit moment zijn er geen agenda items.