Koningsdag 2024

Koningsdag vieren. De gildebroeders en gildezusters waren tijdig aanwezig op
het gildeterrein. Met slaande trom en vliegend vaandel op naar het centrum
van Heeze, samen met het gilde van Sint Agatha, door naar het
gemeentehuisplein. Alles stond al klaar voor de aubade aan de Koning.
De beide gilden brachten een vendelhulde aan de gedecoreerden. Na afloop op
naar het gildeterrein "De Santen".

Na de koffie en de broodjes werd alles in gereedheid gebracht voor de
schietwedstrijd om de diverse bekers. Als eerste werd verschoten de Jan van
Lierop wisselbeker. De winnaar was Alissa Rooijakkers (13 jaar) met het 38e
schot.

De tweede beker was beschikbaar gesteld door het Oranje Comité. Onder grote
belangstelling haalde Thijn Rooijakkers (8 jaar) met het 33e het laatste
stukje van de houten vogel naar beneden. Een vertegenwoordiger van het
Oranje Comité reikte deze beker uit.

Vervolgens werden er enige prijzen verschoten. De uitslag was: Grootgeweer
1. Alissa Rooijakkers, 2. Hettie Heinemans, 3. Jan Bijnen, 4. Toon Verguld.
Kleingeweer 1. Stephan Nuijts, 2. Alissa Rooijakkers, 3. Jan Bijnen, 4.
Margot van den Boer.

Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een heel geslaagde Koningsdag 2024.

 

Agenda

04
aug
Contactbijeenkomst
Contactbijeenkomst op “De S…
08
aug
Vergadering
Vergadering op “De Santen” …
11
aug
Kermiskoning schieten
Kermiskoning schieten voor …
12
aug
Kermismaandag
Kermismaandag
18
aug
Viering Maria-Tenhemelopneming
Viering Maria-Tenhemelopneming