Sint Jorisdag 2023

Zaterdag 22 april 2023 vierde het Sint Jorisgilde Heeze haar patroonsdag. Na het verzamelen in het gildepaviljoen vertrok het gilde naar de Sint Martinuskerk om de dag met een eucharistieviering te beginnen. Na de viering werd er gevendeld voor kapelaan Hans van der Donk.

Daarna op het gildeterrein ‘De Santen’ aangekomen, werd onze keizer Wim Snoeijen gehuldigd. Wim vierde dat hij vandaag 60 jaar(1963) lid is van het Sint Jorisgilde. Opper-Deken Peter Janssen memoreerde de verdienste van Wim voor het gilde. Als aandenken kreeg zijn vrouw Lies bloemen en Wim een fles Sint Joriswijn uit 1963 en tevens een ingelijste foto van het gilde in de nieuwe uniformen. Felix Crooijmans reikte namens de Bond van schuttersgilde Kring Kempenland de onderscheiding, in goud met rozet, 60 jaar lid. Na de felicitaties van de gildebroeders en -zusters en de gehele aanwezige familie van Wim en Lies was het tijd voor het schieten om de Sint Joris wisselbeker. André Kessels was de winnaar.

Inmiddels had Frans Verest de gildelunch in gereedheid gebracht. Iedereen liet het zich goed smaken. Dit was het einde van het ochtendprogramma.

Op het einde van de middag verzamelde de leden van het gilde en de begunstigers zich het 2e gedeelte van Sint Jorisdag. Eerst was er een schietwedstrijd.

De uitslag was: Groot gildegeweer. 1. Ad van Eersel, 2. Jan van Lierop, 3.Sen (afgeschoten door Riny Verest, Sen is haar kleinzoon). Klein gildegeweer. 1.Mien van Eersel. 2. Frans Verest. 3. Mien Verest, 3. Maud Guitjens.

Na het schieten begon de feestavond. Als eerst werd Tineke van Hemert-van Bree gehuldigd omdat zij 40 jaar trouwe begunstiger is. Zij kreeg bloemen en een fles gildewijn. Inmiddels was de BBQ opgewarmd en kon er naar harte lust worden gebakken en gebraden. In de loop van de avond was er een quiz met een verrassende uitslag.

Het gilde kan terugzien op een heel geslaagde Sint Jorisdag.

Agenda

Op dit moment zijn er geen agenda items.