Kermismaandag 2022

Kermismaandag, op 15 augustus, is altijd een hoogtepunt voor het Sint Jorisgilde. Na de H.Mis met een vendelgroet aan kapelaan Hans van der
Donk, vertrok het gilde naar het gildepaviljoen ‘De Santen’. Na de koffie werd er ingeloot voor het schieten om de Frans van Stratum
wisselbeker. Bij het 42 e schot van Savina Rooijakkers was zij de winnares. Haar naam wordt vereeuwigt op de beker. Ook werden er nog
een 3 tal prijzen verschoten. 1 e André Kessels, 2 e Jan van Lierop en 3 e Bert Gijsbers. Hierna volgde de gildelunch.
 
Traditioneel wordt ‘s-middags samen met het gilde van Sint Agatha een vendelgroet gebracht bij het gemeente bestuur, Woonzorgcentrum
Nicasius, bewoners van het kasteel en de gezamenlijke huisartsen. In het dorpshuis ‘t Perron sprak wethouder Jan de Bruijn de jubilerende
gildebroeders en -zusters van het gilde van Sint Agatha toe. Hij memoreerde hun verdiensten voor het gilde.

In Woonzorgcentrum Nicasius werden we in de prachtige binnentuin verwelkomt door de bewoners. De massale vendelgroet werd met veel
applaus ontvangen.

Hierna gingen de gilden met slaande trom en vliegend vaandel naar het kasteel. Hier werd een vendelgroet gebracht aan de familie Van Tuyll
van Serooskerken en hun gasten. Altijd indrukwekkend zo op de 1e binnenplaats van het kasteel. Baron Sammy van Tuyll van Serooskerken
sprak de beide gilden toe en onderstreepte de band tussen de gilden en nodigde iedereen uit om het glas te heffen op de verbintenis tussen het
kasteel en de gilden.

Vervolgens naar de huisartsenpraktijk op Strabrecht, waar alle huisartsen van Heeze aanwezig waren. Ook hier werden we naar de
vendelgroet verrast met drankjes en hapjes.
 
De Heezer gilden kunnen terugzien op een heel geslaagde kermismaandag.

Agenda

Op dit moment zijn er geen agenda items.