Contactdag oktober

Schenking perceel bos.

Zondag 3 oktober contactdag. Op deze regenachtige zondag verzamelde de gildeleden en begunstigers zich in het gildepaviljoen ‘De Santen”. Het was de maandelijkse contactdag. Mevrouw M. de Gou-Houba kwam op bezoek. Deze mevrouw is de weduwe van de heer L. de Gou, een nazaat van de roemruchte familie Schavers. De familie is in bezit van een perceeltje bos op de Heezerenbosch. In haar toespraak memoreerde zij de fijne relatie met het gilde. Ter nagedachtenis aan haar man en de relatie met het Sint Jorisgilde schonk zij het perceel aan het gilde. In het bijzijn van alle gildeleden tekende zij de akte van schenking. Dit werd in dank aanvaard. Het gilde gaf haar als dank een mooie bos bloemen een fles gildewijn en de speciale gildepen.

Hierna begon de schietwedstrijd. De schutter weerde zich prima. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer
1.    Jan van Lierop

Kleingeweer.
1.    Stephan Nuijts
2.    Jan van Lierop
3.    Jordi Rooijakkers

Het gilde kan terug zien op een heel geslaagde contactdag.

Agenda

Op dit moment zijn er geen agenda items.