Contactdag september

Contactdag met verrassingen.

Zondag 5 contactdag de 1e contactdag na de vakantie. Nadat alle gildebroeders, gildezusters en begunstigers zich onder een stralende zon hadden verzameld op het gildeterrein en de vakantie nieuwtjes hadden uitgewisseld nam Baas-Deken Rens Guitjens het woord. Hij verwelkomde iedereen en riep tot zijn verrassing Thijn Rooijakkers naar voren. Thijn is de jongste schutter van het Sint Jorisgilde. Hij was de beste schutter van 2020, hij was wel wat geholpen door zijn ouders. Door corona was er nog geen gelegenheid om hem het draagschild, beste schutter, uit te reiken. Deze werd hem onder luid applaus omgehangen.

Hierna begon de schietwedstrijd. De schutter weerde zich prima. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer
1.    Stephan Nuijts
2.    Stephan Nuijts
3.    Hettie Heinemans
4.    Hettie Heinemans
5.    Jan Van Brakel
6.    Stephan Nuijts

Kleingeweer.
1.    Renno Guitjens
2.    Jordi Rooijakkers
3.    Jordi Rooijakkers
4.    Jan van Brakel

Het gilde kan terug zien op een heel geslaagde contactdag.

 

Agenda

Op dit moment zijn er geen agenda items.