Kermismaandag 2019

Op 12 augustus, Kermismaandag, is altijd een hoogtepunt voor het Sint Jorisgilde. Na de H.Mis met vendelgroet aan pater Mervin, vertrok het gilde naar haar gildepaviljoen. Hier werd Jan van Lierop jr. gehuldigd omdat hij 50 jaar gildebroeder is. Het bestuur had veel lovende woorden voor zijn tomeloze inzet voor het gilde. Hiervoor kreeg hij een zilveren onderscheiding die door zijn moeder werd opgespeld. De voorzitter van Kring Kempenland Roeland van Hooff en de plaatsvervanger Raadsheer district Oost Johan Bax verraste Jan met een gouden Kringonderscheiding. Ook het voltallig college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende waren aanwezig. Burgemeester Paul Verhoeven memoreerde in zijn toespraak de verdiensten van Jan voor het gilde. Ook het gezin van Jan en veel belangstellende waren aanwezig. Na de vendelhulde was er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Na deze happening was het tijd om de Frans van Stratum Bokaal te verschieten. Frans Verest was de winnaar. Zijn naam wordt vereeuwigd op de Bokaal. Hierna volgde de gildelunch.

Traditioneel wordt ‘s-middags samen met het gilde van Sint Agatha een vendelgroet gebracht bij het gemeente bestuur, Woonzorgcentrum Nicasius, bewoners van het kasteel en de gezamenlijke huisartsen. Ook is er een rondgang over de kermis. In het dorpshuis ‘t Perron was er aandacht voor de diverse leden van beide gilden, die in het afgelopen jaar bijzondere prestaties hebben verricht. In Woonzorgcentrum Nicasius werden we in de prachtige tuin verwelkomd door de bewoners. De massale vendelgroet werd met veel applaus ontvangen. Hierna gingen de gilden met slaande trom en vliegend vaandel naar het kasteel. Net voor de hevige regenbui waren we binnen. Na de bui vendelen voor de familie Van Tuyll van Serooskerken en hun gasten. Altijd indrukwekkend zo op de 1e binnenplaats van het kasteel. Baron Sammy van Tuyll van Serooskerken nodigde iedereen uit om in de koetshuizen het glas te heffen op de verbintenis tussen het kasteel en de gilden. Nu op naar de gezamenlijke huisartsen op Strabrecht. Ook hier werden we allerhartelijkst ontvangen. Na de vendelgroet was er  een hapje en een drankje.

De Heezer gilden kunnen terugzien op een heel geslaagde kermismaandag.

 

 

Agenda

07
jun
Kringgildedag Kring Kempenland
14
jun
Contactbijeenkomst
Contactbijeenkomst op “De S…
05
jul
Contactbijeenkomst
Contactbijeenkomst op “De S…
12
jul
Sint Nicasiusviering
Sint Nicasiusviering op Sin…
02
aug
Contactbijeenkomst
Contactbijeenkomst op “De S…