Welkom op de website van Sint Joris Gilde Heeze

Het St. Jorisgilde bestaat vanaf 1429 en bestaat uit een 25-tal leden.

De leden bestaan uit tambours, vendeliers en zwarte pakken.

De schietbomen staan op het gildeterrein "De Santen" dat gelegen is aan het Sint Jorispad te Heeze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag december

Op zondag 2 december, was de laatste maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks het regenachtige weer waren er een 20 tal belangstellende aanwezig. Dit was de laatste kans om het gemiddelde voor de beste schutter 2018 op te krikken. Na de koffie werd er ingeloot voor de schietwedstrijd. Er is geschoten met het zwaar- en licht gildegeweer. De uitslag was als volgt.

Zwaargeweer.
1.      Rens Guitjens
2.      Els Bijnen
3.      Els Bijnen
4.      Bert Gijsbers

Lichtgweer

1.      Jan van Lierop jr.
2.      Toon van Stipdonk
3.      Stephan Nuijts
4.      Jan van Lierop jr.
5.      Toon Verguld

We kunnen terugzien op een geslaagde gildeactiviteit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag november

Ondanks dat het nog erg fris was waren de schutters tijdig aanwezig op het gildeterrein van het Sint Jorisgilde Heeze. Vandaag was de maandelijkse contactdag. De houtkachel snorde gezellig. Na de koffie kon er worden ingeloot voor de schietwedstrijd. Nadat alles in gereedheid was gebracht verzamelde de deelnemers zich onder de schietbomen. Inmiddels scheen er een lekker zonnetje. Na een spannende wedstrijd was de uitslag als volgt. Het was een gezellige ochtend.

Groot geweer.
1.      Toon Verguld
2.      Toon Verguld
3.      Stephan Nuijts
4.      Toon Verguld
5.      Hettie Heinemans

Klein geweer.
1.      Jan van Lierop jr.
2.      Jan van Lierop jr.
3.      Stephan Nuijts
4.      Jan Bijnen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vleesprijzen schieten

Zondag 14 oktober was het dan zover, de traditionele schietwedstrijd om geweldige vleesprijzen. De gildebroeders en –zusters waren tijdig aanwezig om het gildeterrein op orde te brengen voor de ontvangst van de schutters. Er werd vandaag geschoten in de diverse gilde disciplines, grootgeweer en kleingeweer op de puist. Ook met het kleingeweer op de klep en vrijehand op de wip. Na het het inloten namen er een 40 tal schutters deel aan de diverse onderdelen. Om 18.00 uur kon er begonnen worden met de prijsuitreiking. We kunnen terug zien op een geweldige spannende, gezellige en zonnige gildemiddag.

Grootgeweer.
1. Toon Verguld
2. Johan Meevis
3. Gerard Bernards
4. Gerard Bernards
5. Gerard Bernards
6. Henk van Stipdonk
7. Ad van Eersel
8. Gerard Bernards
9. Manuela Verguld
10. Piet van de Wiel
11. Dorthe Guitjens

Kleingeweer
1. Rens Guitjens
2. Rens Guitjens
3. Jan van Brakel
4. Jan van BRakel
5. Noud Verstappen
6. Rens Guitjens
7. Gijs Jacobs
8. Gerard Bernards
9. Johan Meevis
10. Renno Guitjens
11. Hans Kessels
12. Jan van Lierop jr.
13. Gerard Bernards
14. Chiel Hanne
15. Vincent van de Broek
16. Toon Verguld
17. Gerard Bernards
18. Piet Adriaans
19. Gerard Bernards

Vrijehand
1. Harrie Stienen
2. Marcel Smits
3. Stephan Nuijts

Klep
1. Johan Meevis
2. Toon Verguld
3. Jacqueline

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag oktober

op 7 oktober 2018 was weer de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks de gure wind waren en een 20-tal gildebroeders -zusters en begunstigers op het gildeterrein. Na de koffie en het inloten kon er begonnen worden met de schietwedstrijd. De jeugd liet zich van haar beste kant zien. We kunnen terugzien op een fijne gezellige ochtend. De uitslag was.

Grootgeweer.
1.     Alissa Rooijakkers (jeugd)
2.     Twan Jansen (jeugd)
3.     Bert Gijsbers
4.     Twan Jansen (jeugd)
5.     Jan van Lierop Sr.

Kleingeweer.
1.     Renno Guitjens
2.     Renno Guitjens
3.     Toon Verguld.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najaarsschietwedstrijd voor mooie vleesprijzen

Zondag 14 oktober 2018

Aanvang 13.00 uur
Inschrijven vanaf 12.00 uur

Het Sint Jorisgilde Heeze organiseert een grandioze schietwedstrijd om mooie vleesprijzen op haar gildeterrein “De Santen”, Sint Jorispad 2 te Heeze.

Loten à € 1,--

Er zal geschoten worden met het groot gildegeweer kal. 12 en het klein gildegeweer kal. .22 op de vogel (puist).

Tevens wordt er geschoten op de Brabantse wip.
(mag met eigen geweer)                     
Geweren en munitie zijn aanwezig.

Informatie bij Jan van Lierop
040-2261968

Er wordt geschoten onder de voorwaarden van het Sint Jorisgilde Heeze.
Legitimatiebewijs of KNTS pas is verplicht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag september

Zondag 2 september, was de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Er was een goede opkomst. Na de koffie en het uitwisselen van de laatste gildegebeurtenissen kon er worden ingeloot voor de schietwedstrijd. Deze wedstrijd telt mee voor het wisselschild beste schutter 2018. Als eerste werd de Frans van Stratum beker verschoten. De winnaar was Renno Guitjens. De overige uitslagen waren.


Grootgeweer.
1. Ad Verest
2. Toon Verguld
3. Bert Gijsbers
4. Toon Verguld

Kleingeweer
1. Bert Gijsbers
2. Stephan Nuijts
3. Rens Guitjens
4. Toon Verguld
5. Stephan Nuijts
6. Pierre Nuijts

We kunnen terugzien op een leuke bijeenkomst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stephan Nuijts nieuwe koning Sint Jorisgilde

Kermismaandag werd bij het Sint Jorisgilde in Heeze geschoten om de Koningstitel. Na het inschrijven en inloten bleek dat er drie mannen wilde meedingen naar de titel om de komende drie jaren koning van het Heezer gilde te mogen zijn. Uiteraard verdedigde Jan van Lierop jr. zijn titel en deden verder Jan Bijnen en Stephan Nuijts mee in de strijd om de koningstitel.

Na het voorlezen van het regelement mocht de tot dat moment zijnde koning het eerste schot lossen waarna pater Mervin en het voltallige college schoten op de vogel loslieten. Een spannende strijd die na 115 schoten werd beslist. Stephan Nuijts wist de vogel te bevrijden en na wijs beraad van het bestuur werd Stephan Nuijts geïnstalleerd als nieuwe koning.

''Ik had het niet verwacht maar ben er heel blij mee'', waren de eerste woorden van de kersverse nieuwe koning. Na de installatie was er uitgebreid de mogelijkheid om de koning te feliciteren. Voor het gilde stond er daarna nog een flink programma te wachten. Zo brachten zij een vendelhulde aan het gemeentebestuur, aan de bewoners van het Nicasius en aan de huisartsenpraktijk. Tevens was er een vendelhulde van het Sint Agatha Gilde voor de nieuwe koning op het Strabrechtplein.

Tijdens een tussenstop in dorpshuis 't Perron waar een drankje klaarstond voor de gildebroeders en gildezusters memoreerde burgemeester Paul Verhoeven aan het overlijden van Jan Cuijten. Hij overleed op 86 jarige leeftijd en was maar liefst 72 jaar gildebroeder bij het Sint Jorisgilde. Er werd een moment van stilte in acht genomen.

Ook stond de burgemeester stil bij de jubilarissen van beide gildes. Bij het Sint Agatha Gilde waren dat Henri Gerlings 25 jaar lid, John de Kuster 25 jaar lid en Bart Heesakkers 12,5 jaar lid. Bij het Sint Jorisgilde was Toon Verguld jubilaris. Hij is 12.5 jaar lid. Ook de nieuwe koning werd door de burgemeester gefeliciteerd en kreeg samen met de jubilarissen een lekkere fles wijn namens het gemeentebestuur.

Maandagavond werd er een vendelhulde bij Stephan thuis gehouden op de Sterkselseweg in Heeze waarna er een lekker biertje werd gedronken op het behalen van zijn eerste Koningstitel.

Klik hier voor de video

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rik Vermeer uit Leende kermiskoning in Heeze

Net als vorig jaar komt de kermiskoning van het St. Jorisgilde dit jaar uit Leende. Vorig jaar was het Johan Meevis die er met de kermiskoningstitel vandoor ging, dit jaar was de eer aan Rik Vermeer. In 52 schoten wist hij de kermisvogel naar beneden te krijgen en was hij de beste kermisschutter van de bijna veertig schutters die kans maakten op de titel.

Na het inschrijven en inloten begon de wedstrijd om de kermiskoningstitel waarna er nog werd geschoten om diverse andere leuke prijzen met zowel het grote geweer als met het kleine geweer. Zowel jong als oud en mannen en vrouwen schoten mee om de prijzen en onder een stralende zon was het een gezellige middag bij het Heezer gilde op gildeterrein De Santen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juli

Op zondag 1 juli, was weer de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralende zon aan de blauwe hemel verzamelde de gildeleden en belangstellende zich onder schutsbomen. Alle gilde nieuwtjes werden uitgewisseld. Na het inloten kon de schietwedstrijd beginnen. Er werden een 4 tal grote en kleine puisten afgeschoten De uitslag was als volgt. Het was een gezellige bijeenkomst.

Groot geweer.
1. Jan van Lierop jr.
2. Peter Janssen
3. Stephan Nuijts
4. Frans Verest

Klein geweer
1. Hetty Heinemans
2. Jan van Lierop sr.
3. Stephan Nuijts
4. Peter Janssen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juni

Onder een stralende zon verzamelde zich vandaag, 10-06-2018, de gildeleden en belangstellend onder de schutsbomen. Het was een gezelschap van alle leeftijden. Zowel mannen als vrouwen. Na het uitwisselen van de diverse gildenieuwtjes kon er worden ingeloot vaar de wedstrijden. Er werdt geschoten met het groot en klein gildegeweer. Na een spannende ochtend was de uitslag.

Groot geweer:
1. Ad Verest
2. Mark Jansen

Klein geweer:
1. Stephan Nuijts
2. Pierre Nuijts
3. Frans Verest
4. Pierre Nuijts
5. Jan van Lierop jr.
6. Bert Gijsbers.

Het was een heel gezellige contactdag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Contactdag mei 2018

Onder een strakblauwe hemel verzamelde ± 30 gilde leden en belangstellende zich op het gildeterrein van Sint Joris Heeze. Na de koffie was er de gelegenheid om in te loten voor de wedstrijd. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. Er werden een 14 tal puisten afgeschoten. De uitslag was.

Groot geweer
1. Els Bijnen
2. Frans Verest
3. Renno Guitjens
4. Jan Bijnen
5. Ron Noten

Klein geweer
1. Pierre Nuijts
2. Renno Guitjens
3. Jorn Guitjens
4. Jordi Rooijakkers
5. Pierre Nuijts
6. Stephan Nuijts
7. Jan van Lierop jr.
8. Mark Jansen
9. Els Bijnen

Het Sint Jorisgilde kan terugzien op een heel geslaagde en gezellie ochtend.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorisdag 2018

Zaterdag, 21 april 2018, was weer de traditionele viering van de patroonheilige van het Sint Jorisgilde Heeze. De gildebroeders en –zusters verzamelden zich op het gildeterrein “De Santen”. Na het gereedmaken van de trommen en vendels vertrok de stoet naar de Martinuskerk voor de gezongen H.Mis. Pater Mervin ging voor. De zang was van het koor “Levensvreugde”. Na de hernieuwde eed van trouw aan het kerkelijk gezag vertrok het gilde met slaande trom en vliegend vaandel naar haar gildeterrein. Na de koffie werd alles in gereedheid gebracht voor het Prinsschieten. Het prinsschieten staat open voor alle inwoners, jongens en meisjes, van Heeze onder de 18 jaar. Na het plaatsen van de Prinsenvogel door Maud Guitjens nam het schieten in aanvang. Met een welgemikt 34e schot haalde Alissa Rooijakkers het laatste stuk van de vogel naar beneden. Zij is nu 1 jaar Prins(es) van het gilde. Na haar installatie, speciale veer en draagschild, kwamen er nog meer plichtplegingen.  Maud Guitjens werd geïnstalleerd als gildezuster (18 jaar) en Toon Verguld werd gehuldigd omdat hij 12½ jaar vendelier is. Ook was er aandacht voor Jan Guns die 25 jaar begunstiger is. Voor alle jeugdige deelnemers had Intertoys waardebonnen ter beschikking gesteld.

Aan het einde van de middag werd er volop geschoten met het groot en klein gildegeweer. De Sint Joris wisselbeker was voor Jan Bijnen.
De andere prijzen waren voor.
Groot geweer:
1. Jan van Brakel
2. Frans Verest
3. Willie Verest
4. Jan van Brakel

Klein geweer:
1. Renno Guitjens
2. Rens Guitjens
3. Bert Gijsbers
4. Renno Guitjens
5. Rens Guitjens
6. Toon Verguld
7. Els Bijnen
8. Stephan Nuijts
9. Hettie Heinemans
10. Jan van Brakel
11. Peter Janssen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag april

Vandaag was weer de traditionele contactdag. Op deze 1e paasdag verzamelde de belangstellende zich op het gildeterrein “De Santen” . Ondanks het minder goede weer was er volop belangstelling voor het schieten. Er werden een aantal puisten afgeschoten op de grote en kleine boom. De uitslag was.

Grote geweer.
1. Rens Guitjens
2. Rens Guitjens
3. Stephan Nuijts

Klein geweer.
1. Arjan Gijsbers
2. Pierre Nuijts
3. Jan Bijnen
4. Jan van Lierop jr.

Het was een gezellige morgen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erelid

Tijdens de jaarvergadering van het Sint Jorisgilde Heeze op 15-03-2018 is de wachtende Keijzer, Wim Snoeijen, teruggetreden als bestuurslid. Voor zijn grote verdienste voor het gilde is hij  benoemd tot ERELID. Op de foto Wim en zijn vrouw Lies.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag maart

Een stralend zonnetje verwelkomde de gildebroeders en –zusters op het gildeterrein “De Santen”. Na het uitwisselen van de laatste nieuwtjes en het nuttige van de koffie kon er worden ingeloot voor de wedstrijd. De wapenmeesters hadden alles in gereedheid gebracht, geweren op de oplegbomen en de puisten in de ricochetkogelvangers. Er werd geschoten met het grootgildegeweer en het kleine gildegeweer. De uitslag was:

Grootgeweer.
1. Arjan Gijsbers
2. Jan Bijnen

Kleingeweer
1. Rens Guitjens
2. Frans Verest
3. Alissa Rooijakkers
4. Frans Verest
5. Ad Verest
6. Jan van Lierop jr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag februari

Zondag 4 februari was de eerste contactdag bij het Sint Jorisgilde. Het was koud en winderig. Maar er was een overweldigde opkomst van de leden en belangstellende. Er namen een 18 tal schutters deel aan de wijdstrijden. Na afloop was er voor iedereen heerlijk warme soep. We kunnen terugzien op een heel geslaagde ochtend. De uitslag was:

Groot geweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Jan van Lierop sr.

Kleingeweer.
1. Ad Verest
2. Rens Guitjens
3. Jan van Lierop sr.
4. Jan van Lierop sr.
5. Louis Koop
6. Gijs Jacobs
7. Renno Guitjens

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 januari, was de traditionele nieuwjaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde Heeze. Alle gildebroeders, gildezusters begunstigers en belangstellende hadden zich verzameld in het gildepaviljoen “De Santen”.  Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen nam Baas-Deken Rens Guitjens het woord. Hij gaf een terugblik op het afgelopen gildejaar. Vele hoogtepunten passeerde de revue. Ook maakte hij de winnaar van het wisselschild “de beste schutter 2017” bekent. Het schild werd uitgereikt door Opper-Deken Peter Janssen aan Stephan Nuijts. Deze mag nu het wisselschild het hele jaar dragen. Er waren ook volop hapjes en drankjes voor iedereen. Het was een gezellige en geslaagde ochtend.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag december

Op deze regenachtige en koude zondagmorgen, 03-12-2017, waren er een 20 tal personen verzameld op het gildeterrein “De Santen”. Zij alle wilde nog graag hun aantal afgeschoten puisten verhogen. Dit zou nog meetellen voor het wisselschild “Beste Schutter” 2017. Na 170 schoten was de uitslag:

Grootgeweer

1. Jordi Rooijakkers
2. Gijs Jacobs
3. Jan van Lierop jr.

Voor deze prijswinnaars was er een geweldige vleesprijs beschikbaar. Het gilde kan terug zien op een gezellige bijeenkomst.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag november

Op 5 november 2017 was de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 10.00 uur verzamelde de gildemensen en belangstellend zicht onder de schietbomen. Het was een gezellige bijeenkomst onder een stralend zonnetje. Er werd geschoten met het groot en klein gildegeweer op de puist. Na een spannende wedstrijd met vele verrassingen was de uitslag als volgt.

Groot geweer.
1. Noa Smits
2. Jan van Lierop jr.
3. Noa Smits

Klein gildegeweer
1. Pierre Nuijts
2. Toon Verguld
3. Bert Gijsbers
4. Stephan Nuijts
5. Pierre Nuijts.

Het gilde kan terugzien op een geslaagde morgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varkensschieten

Zondag, 8 oktober 2017, was weer de jaarlijkse schietwedstrijd om vleesprijzen bij het Sint Jorisgilde Heeze. De schutters en belangstellenden kwamen in grote getalen naar het gildeterrein “De Santen”. Eerst inschrijven bij de administratie en daarna aan de koffie. De weergoden waren ons goed gezind. Na het inloten maakte iedereen zich klaar om naar de 4 schietbomen te gaan. Er werd geschoten op de grote puist en kleine gaai. Ook het klep- en vrije handschieten kwam aan bod. Het was een geweldige middag met vele lekkere prijzen. De uitslag was als volgt:

Grote puist
1. Henk van Stipdonk
2. Alma Nuchi
3. Marcel Smits
4. Gerard Bernards
5. Rens Guitjens
6. Jan van Brakel
7. Wim Snoeijen
8. Jan van Brakel
9. Gerard Bernards
10. Hettie Heinemans
11. Wim Vlemmings

Kleine Gaai
1. Gerard Bernards
2. Gerard Bernards
3. Alma Nuchi
4. Wim Snoeijen
5. Rick Vermeer
6. Gerard Bernards
7. Stephan Nuijts
8. Toon van Stipdonk
9. Gerard Bernards
10. Rens Guitjens
11. Henk van Stipdonk
12. Jan van Brakel
13. Jan van Brakel

Vrijehand schieten
1. Marcel Smits
2. Rick Vermeer
3. Wim Vlemmings

Klepschieten
1. Johan Meevis
2. Wim Vlemmings
3. Rick Vermeer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag oktober

Zondagmorgen 01-10-2017 was er de laatste kans om te oefenen voor de wedstrijd om vleesprijzen van zondag 08-2017. Er was een grootte opkomst. Na de koffie werd er ingeloot. Onder een stralende zon werden er een aantal puisten afgeschoten.

De uitslag was.

Grootgeweer.
1. Pierre Nuijts
2. Stephan Nuijts
3. Stephan Nuijts

Kleingeweer
1. Stephan Nuijts
2. Rens Guitjens
3. Rens Guitjens
4. Jan Bijnen

Het was een gezellige bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag september

Zondag 10 september was de uitgestelde contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralend zonnetje verzamelde de mensen zicht in het gildepaviljoen. Na de koffie en een praatje kon iedereen inloten voor het schieten. Vandaag werd er alleen geschoten met het klein gildegeweer. Na een spannende strijd met wisselde kansen werden en 6 puisten afgeschoten.

1. Jan van Lierop sr.
2. Arjan Gijsbers
3. Pierre Nuijts
4. Jan Bijnen
5. Jan van Lierop sr.
6. Jan Bijnen.

Het was een gezellige bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landjuweel Soest

Op zondag 3 september 2017, nam het Sint Jorisgilde uit Heeze deel aan het Landjuweel te Soest. Al vroeg verzamelde de gildeleden en begunstigers zich op het gildeterrein. Na een voorspoedig verlopen busreis arriveerde we in Soest. We werden al opgewacht door de organisatie. Na de begroeting van andere gilden was er eerst koffie. Na de massale opmars en de nodige toespraken begon de optocht door Soest. Gezien het groot aantal gilden waren er twee verschillende routes. Na het defilé met het voortellen van het gilde aan de genodigde op de tribune begonnen direct de wedstrijden. Ons gilde toog naar het schietterrein. We namen deel aan het Koningschieten, jeugdschieten, korps, viertal en personeel. Helaas bereikte we niet de eindronden. Alleen Maud Guitjens wist het beste van ons alle te eindigen. Zij bereikte de 5 plaats bij de jeugd onder de 18 jaar. Moe maar voldaan reden we weer naar Heeze. Het was een geweldige ervaring.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermismaandag

Kermismaandag is een van de hoogtepunten van het Sint Jorisgilde. Het gilde rukt dan massaal uit om zich te presenteren aan de bevolking van Heeze. Samen met het Gilde van Sint Agatha wordt er een rondgang gemaakt door het dorp. Er worden vendelhulden gebracht bij het kerkelijk gezag (pater Mervin), wereldlijk gezag (burgemeester en wethouders van Heeze-Leende), woonzorgcentrum Nicasius (ouderen van Heeze), kasteel Heeze (familie Van Tuyll van Serooskerken) en de huisartsenpraktijk op Strabrecht. De tamboers en vendeliers hebben hun beste kunnen getoond. Overal werden we zeer goed ontvangen met een hopje en een drankje. Ook werd er met gildegeweren geschoten. Bij het gilde van Sint Agatha schoot Rinie Bierings zich tot Koning van het gilde.

Voor een leuk vendelfilmpje: klik op onderstaande link.

https://vimeo.com/229829954

Bij het Sint Jorisgilde won Jan van Lierop sr. de Frans van Stratumbokaal.

Ook werden er enige prijzen verschoten.

Groot geweer

1. Alissa Rooijakkers
2. Renno Guitjens
3. Jordi Rooijakkers

Klein geweer
1. Alissa Rooijakkers
2. Bert Gijsbers.

De beide gilden kunnen terugzien op een geslaagde kermismaandag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermiskoning

Op zondag 13 augustus was weer het traditionele Kermis koning schieten bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 13.00 uur waren er al een 50-tal belangstellende aanwezig. Uiteindelijk deden er 16 personen deel aan het kermis koning schieten. Zowel mannen als vrouwen. Het was een heel spannende wedstrijd. Bij het 73e schot kwam de koningsvogel omlaag. Johan Meevis was de gelukkige. Hij mag zich nu kermiskoning (2017) van het Sint Jorisgilde noemen. Hij werd direct door alle aanwezige gefeliciteerd. Opper Deken Peter Janssen rijkte hem de wisselbokaal en de fles koningswijn uit. Aansluiten werden nog een aantal prijzen verschoten. Dit zowel met het groot en klein gildegeweer. Ook het wipschieten werd gehouden. Uiteindelijk hadden alle deelnemers een prijs.

De uitslag van de wedstrijd was als volgt.

Groot geweer.
1. Willy Valkenburg
2. Mien van Eersel-Verest
3. Jan van Brakel
4. Thomas Nijssen
5. Marcel Smits
6. Ad van Eersel.

Klein geweer
1. Johan Meevis
2. Leo Kuiten.

Wipschieten
1. Wim Vlemmix
2. Johan Meevis
3. Marcel Smits

Ook voor de niet prijswinnaars was er een leuk prijsje.

Alle prijzen zijn geschonken door: De Kaasboer, AH, Slager J. van Meijl, Coöp, Welkoop, Slager J. van Hooff, Aries Scharrelhoeve en het Sint Jorisgilde Heeze. Hiervoor onze hartelijke dank. Het gilde kan terug zien op een geweldige middag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermis tradities bij de Heezer gilden

Bij het Sint Jorisgilde is zondag 13 augustus voor de 5e keer Kermiskoning schieten voor de begunstigers en belangstellenden. Aanvang inloten is om 12.30 uur en aanvang schieten om 13.30 uur. Ad Verest zal zijn titel verdedigen. Als de kermiskoning bekend is zullen en nog een aantal mooie prijzen verschoten worden.

Maandag 14 augustus is het weer kermismaandag. Traditioneel een hoogtepunt van onze gilden. Het ochtendprogramma van 14 augustus van het gildes is als volgt:
Gezamenlijke gildemis om 09.00 uur met zang van het koor “Levensvreugde”. Na de H. Mis en de vendelhulde vertrekt het Gilde van Sint Agatha naar haar gilde terrein aan de Zegge in Heeze. Hier zal rond 10.30 uur het Koningschieten aanvangen. Een belangrijke en spannende wedstrijd waar bepaald wordt wie zich de komende drie jaar Koning van het Gilde van Sint Agatha mag noemen. De huidige Koning Frans van Horrik zal zijn koningschap verdedigen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze spannende strijd te aanschouwen of zelfs eraan deel te nemen en een gooi te doen naar het Koningsschap.

Het Sint Jorisgilde gaat naar het gildeterrein “De Santen” waar de Frans van Stratum bokaal zal worden verschoten. Deze is nu in het bezit van Jordi Rooijakkers. Hierna zullen er nog enkele prijzen verschoten worden. Hier kunt u als begunstiger ook aan deelnemen. Het schieten gebeurt met het zwaar gildegeweer.

Om ± 14.15 uur start de rondgang van beider Heerzer gilden door Heeze met vendelhulde bij het gemeentehuis om ±14.30 uur. Daarna een vendelhulde bij Woonzorgcentrum Nicasius en bij de familie Van Tuyll van Serooskerken op Kasteel Heeze. De dag zal worden afgesloten met een vendelhulde bij de huisartsenpraktijk op Strabrecht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juli 2017

Zondag 2 juli, was weer de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 10.00 uur verzamelde de gildebroeders en belangstellende zich op het gildeterrein “De Santen”. De koffie was al gezet. Na het gezellig bijkletsen werden de schietbomen klaargemaakt voor de wedstrijd. Er was veel belangstelling om mee te doen. Het was ondanks het druilige weer een gezellige bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer.
1. Hettie Heinemans
2. Arjan Gijsbers
3. Rens Guitjens
4. Renno Guitjens
5. Bert Gijsbers
6. Peter Janssen

Kleingeweer.
1. Pierre Nuijts
2. Toon Verguld
3. Jan van Brakel
4. Stephan Nuijts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kringgildedag 2017

Op de Kringgildedag 2017 van Kring Kempenland waren ruim 50 gilden uit de regio aanwezig. Zo ook het Sint Jorisgilde uit Heeze. Het een en ander speelde zich af rondom het Evoluon te Eindhoven. Na de toespraken en de geweldige massale opmars konden de diverse wedstrijden beginnen. Traditioneel is het Sint Jorisgilde sterk in het geweerschieten. Ook nu weer lukte het onze schutters om in de prijzen te vallen. Individueel “Personeel” 1e prijs Stephan Nuits. Onderdeel “Korps” beste viertal van ieder gilde 1e prijs. Het viertal bestond uit Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en Toon Verguld.  Jan Bijnen niet op de foto. Onderdeel “Viertal” alle viertal van alle deelnemende gilden 2e prijs. Ook dit viertal bestond uit Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en Toon Verguld. Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een heel gezellige en geslaagde Kringgildedag.

Foto’s
1. Herinneringsschild.
2. Stephan Nuijts.
3. Toon Verguld, Maud Guitjens en Stephan Nuijts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juni

Op  zondag4 juni was weer de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralende zon verzamelde de gildebroeders en –zusters zich op het gildeterrein “De Santen”. Na de koffie en het bijpraten over de Kringgildedag van morgen werden de schietbomen in gereedheid gebracht. Na het inloten kon de wedstrijd beginnen. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. De uitslag was:

Groot geweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Stephan Nuijts
3. Pierre Nuijts
4. Stephan Nuijts
5. Bert Gijsbers
6. Toon Verguld

Klein geweer
1. Jorn Guitjens
2. Toon Verguld
3. Jan Bijnen
4. Rens Guitjens
5. Renno Guitjens
6. Hetty Heinemans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag mei

Op 7 mei 2017, was de maandelijkse contactdag bij Sint Jorisgilde Heeze. Gildebroeders –zusters en belangstellende verzamelden zich in het gildepaviljoen “De Santen”. Na de koffie en het uitwisselen van de laatste gildenieuwtjes werd er ingeloot voor het schieten. Er kon geschoten worden op de grote puist, kleine puist. Het was een heel gezellige bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Grote Puist.
1. Jan Bijnen
2. Jan van Lierop jr.
3. Renno Guitjens
4. Stephan Nuijts
5. Jordi Rooijakkers
6. Jan Bijnen

Kleine puist
1.Henk van Stipdonk
2. Jan van Lierop jr.
3. Pierre Nuijts
4. Stephan Nuijts
5. Toon Verguld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koningsdag 2017

Met Koningsdag was het Sint Jorisgilde natuurlijk weer aanwezig bij de aubade op het gemeentehuisplein. Na de vendelhulde aan de Koning en de gedecoreerden vertrok het gilde naar haar gildeterrein. Eerst een gezamenlijke lunch. Vervolgens werd alles in gereedheid gebracht voor het verschieten van de diverse wisselbeker bekers. Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de deelnemers aan de oranjefietstocht. Deze deelnemers mochten op kegeltjes schieten. Het was een goed bezochte middag waar het gilde met plezier op terug kijkt.

Ook is Alissa Rooijakkers opgenomen als aspirant gildezuster.

De uitslag van de schietwedstrijd was:

De Jan van Lierop wisselbeker werd gewonnen door Hettie Heinemans.

De Oranje wisselbeker werd gewonnen door Jan van Lierop sr.

Ook werden er nog enige puisten afgeschoten.
1. Els Bijnen
2. Els Bijnen
3. Lars Ceelen
4. Leo Kuijten
5. Mieke Luyten
6. Frank van Lierop
7. Frank van Lierop

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maud Guitjens Prinses bij St. Jorisgilde

Zaterdag 22 april vierde het Sint Jorisgilde Heeze haar patroonsdag. Na de H.Mis, met aansluitend een vendelhulde aan pater Mervin, trok het gilde met vliegend vaandel en slaande trom naar haar gildeterrein. Na een geweldige lunch kon er ingeloot worden voor het schieten om Prins te worden. Dit staat open voor de jeugd onder de 18 jaar. Deze editie namen hieraan deel Gijs Jacobs, Jorn Guitjens en Maud Guitjens. De jeugdleden lieten zich niet onbetuigd.

Er werd goed geschoten. Met het 73ste schot viel de houten vogel en was Maud Guitjens de winnares. Zij is nu voor één jaar Prinses van het Sint Jorisgilde. Het is voor het eerst dat er een meisje gewonnen heeft en normaliter blijft de titel Prins dan gehandhaafd. Toch mag zij zich nu Prinses noemen. De versierselen werden uitgereikt door Keizer Jan van Lierop sr. en Koning Jan van Lierop jr. Na de felicitaties kreeg zij een vendelhulde van de gildebroeders en gildezusters.
Het avondprogramma werd verzorgt door de feestcommissie. Begonnen werd met een schietwedstrijd om de Sint Joris wisselbeker. Tevens werden er een 13-tal prijzen verschoten. Na het opzetten van een tent werden we verrast met een geweldige BBQ. Iedereen kon terug zien op een geweldige mooie Sint Jorisdag.

De uitslag van de schietwedstrijd.

Wisselbeker Renno Guitjens.

Grootgeweer 1. Jan Bijnen, 2. Henk van Stipdonk, 3. Els Bijnen, 4. Jorn Guitjens, 5. Willie Verest, 6. Stephan Nuijts.

Kleingeweer 1. Els Bijnen, 2. Stephan Nuijts, 3. Rens Guitjens, 4. Pieter Jan Cuijten, 5. Jordi Rooijakkers, 6. Hettie Heinemans, 7. Stephan Nuijts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag april

Zondag 2 april 2017 was de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde. Een grote groep belangstellende had zich verzameld onder de schutsbomen. Het was prachtig weer. Een stralende zon. Na de koffie kon het schieten beginnen. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Gijs Jacobs
3. Ralf Jacobs
4. Henk van Stipdonk
5. Renno Guitjens
6. Stephan Nuijts

Kleingeweer.
1. Jan Bijnen
2. Gijs Jacobs
3. Pierre Nuijts
4. Jan Bijnen.

Na afloop was er tomatensoep voor  alle aanwezig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag maart

Zondag 5 maart waren de gildemensen en belangstellende verzameld op het gildeterrein “De Santen”. Bij een snorrende kachel en een kopje koffie met koek werden de laatste gilde nieuwtjes uitgewisseld. Hierna kon er ingeloot worden voor de schietwedstrijd. Het was weer een geweldige happening. Na afloop had Frans Verest gezorgd voor de geweldige pan erwtensoep.

De uitslag van de wedstrijd was.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Rens Guitjens
3. Bert Gijsbers

Kleingeweer.
1. Bert Gijsbers
2. Toon Verguld
3. Pierre Nuijts
4. Toon Verguld
5. Jan van Lierop
6. Hans Kessels
7. Toon Verguld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag februari

Er was een geweldige belangstelling bij de contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze op 5 februari. Er werd gezellig bijgepraat onder het genot van een kopje koffie en een snorrende kachel. Hierna kon er worden ingeloot voor de schietwedstrijd. Er waren een groot aantal deelnemers. Na een enerveren sportieve strijd was de uitslag was als volgt.

Klein geweer.
1. Bert Gijsbers
2. Jan van Lierop sr.
3. Stephan Nuijts
4. Bert Gijsbers

Groot geweer.
1. Rens Guitjens
2. Stephan Nuijts
3. Louis Koop
4. Hetty Heinemans

Het was een geslaagde middag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitwisseling St. Antonius Stramproy

Zaterdagavond 28 januari vertrok er een volle bus met mensen van het Sint Jorisgilde naar de schutterij Sint Antonius te Stramproy. Het gilde heeft al jaren een uitwisseling met deze schutterij. We kregen een geweldige ontvangst. Na de koffie werden er 3 tallen gevormd. Dit gemixt met de leden van de schutterij. Het was een wedstrijd op de bolletjes op stokjes, typisch Limburgs. Voor onze mensen was het even wennen aan deze schietdiscipline. Het was een geweldige avond waar ook enige gildemensen in de prijzen vielen. Alles was goed voorzien met een hapje en een drankje. In de loop van het jaar komt de schutterij naar Heeze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 8 januari 2017 was de nieuwjaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks het weer was er een geweldige opkomst. Bij een lekker snorrende kachel kon iedereen bijpraten. Na de koffie en de erwtensoep nam Baas Deken Rens Guitjens het woord. Hij gaf even een terugblik over 2016 en een vooruitblik voor 2017. Alle hoogtepunten kwamen aan bod. Aan het einde van zijn toespraak maakte hij de winnaar bekend van de beste schutter van 2016. Met 12 afgeschoten houtenvogels was Toon Verguld de gelukkige. Het zilveren draagschild werd opgehangen door Opper Deken Peter Janssen. Bij een hapje en een drankje werd er nog gezellig nagepraat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vendelhulde baron

Op dinsdag 22 november 2016 vierde Baron Henk van Tuyll van Serooskerken zijn 100e verjaardag.
Het Sint Jorisgilde heeft hem een vendelhulde gebracht.

Klik op onderstaande link. Filmpje staat onder aan de pagina.

vendelhulde 100-jarige baron

 

Nieuws