Welkom op de website van Sint Joris Gilde Heeze

Het St. Jorisgilde bestaat vanaf 1429 en bestaat uit een 25-tal leden.

De leden bestaan uit tambours, vendeliers en zwarte pakken.

De schietbomen staan op het gildeterrein "De Santen" dat gelegen is aan het Sint Jorispad te Heeze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 januari, was de traditionele nieuwjaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde Heeze. Alle gildebroeders, gildezusters begunstigers en belangstellende hadden zich verzameld in het gildepaviljoen “De Santen”.  Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen nam Baas-Deken Rens Guitjens het woord. Hij gaf een terugblik op het afgelopen gildejaar. Vele hoogtepunten passeerde de revue. Ook maakte hij de winnaar van het wisselschild “de beste schutter 2017” bekent. Het schild werd uitgereikt door Opper-Deken Peter Janssen aan Stephan Nuijts. Deze mag nu het wisselschild het hele jaar dragen. Er waren ook volop hapjes en drankjes voor iedereen. Het was een gezellige en geslaagde ochtend.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag december

Op deze regenachtige en koude zondagmorgen, 03-12-2017, waren er een 20 tal personen verzameld op het gildeterrein “De Santen”. Zij alle wilde nog graag hun aantal afgeschoten puisten verhogen. Dit zou nog meetellen voor het wisselschild “Beste Schutter” 2017. Na 170 schoten was de uitslag:

Grootgeweer

1. Jordi Rooijakkers
2. Gijs Jacobs
3. Jan van Lierop jr.

Voor deze prijswinnaars was er een geweldige vleesprijs beschikbaar. Het gilde kan terug zien op een gezellige bijeenkomst.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag november

Op 5 november 2017 was de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 10.00 uur verzamelde de gildemensen en belangstellend zicht onder de schietbomen. Het was een gezellige bijeenkomst onder een stralend zonnetje. Er werd geschoten met het groot en klein gildegeweer op de puist. Na een spannende wedstrijd met vele verrassingen was de uitslag als volgt.

Groot geweer.
1. Noa Smits
2. Jan van Lierop jr.
3. Noa Smits

Klein gildegeweer
1. Pierre Nuijts
2. Toon Verguld
3. Bert Gijsbers
4. Stephan Nuijts
5. Pierre Nuijts.

Het gilde kan terugzien op een geslaagde morgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varkensschieten

Zondag, 8 oktober 2017, was weer de jaarlijkse schietwedstrijd om vleesprijzen bij het Sint Jorisgilde Heeze. De schutters en belangstellenden kwamen in grote getalen naar het gildeterrein “De Santen”. Eerst inschrijven bij de administratie en daarna aan de koffie. De weergoden waren ons goed gezind. Na het inloten maakte iedereen zich klaar om naar de 4 schietbomen te gaan. Er werd geschoten op de grote puist en kleine gaai. Ook het klep- en vrije handschieten kwam aan bod. Het was een geweldige middag met vele lekkere prijzen. De uitslag was als volgt:

Grote puist
1. Henk van Stipdonk
2. Alma Nuchi
3. Marcel Smits
4. Gerard Bernards
5. Rens Guitjens
6. Jan van Brakel
7. Wim Snoeijen
8. Jan van Brakel
9. Gerard Bernards
10. Hettie Heinemans
11. Wim Vlemmings

Kleine Gaai
1. Gerard Bernards
2. Gerard Bernards
3. Alma Nuchi
4. Wim Snoeijen
5. Rick Vermeer
6. Gerard Bernards
7. Stephan Nuijts
8. Toon van Stipdonk
9. Gerard Bernards
10. Rens Guitjens
11. Henk van Stipdonk
12. Jan van Brakel
13. Jan van Brakel

Vrijehand schieten
1. Marcel Smits
2. Rick Vermeer
3. Wim Vlemmings

Klepschieten
1. Johan Meevis
2. Wim Vlemmings
3. Rick Vermeer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag oktober

Zondagmorgen 01-10-2017 was er de laatste kans om te oefenen voor de wedstrijd om vleesprijzen van zondag 08-2017. Er was een grootte opkomst. Na de koffie werd er ingeloot. Onder een stralende zon werden er een aantal puisten afgeschoten.

De uitslag was.

Grootgeweer.
1. Pierre Nuijts
2. Stephan Nuijts
3. Stephan Nuijts

Kleingeweer
1. Stephan Nuijts
2. Rens Guitjens
3. Rens Guitjens
4. Jan Bijnen

Het was een gezellige bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag september

Zondag 10 september was de uitgestelde contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralend zonnetje verzamelde de mensen zicht in het gildepaviljoen. Na de koffie en een praatje kon iedereen inloten voor het schieten. Vandaag werd er alleen geschoten met het klein gildegeweer. Na een spannende strijd met wisselde kansen werden en 6 puisten afgeschoten.

1. Jan van Lierop sr.
2. Arjan Gijsbers
3. Pierre Nuijts
4. Jan Bijnen
5. Jan van Lierop sr.
6. Jan Bijnen.

Het was een gezellige bijeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landjuweel Soest

Op zondag 3 september 2017, nam het Sint Jorisgilde uit Heeze deel aan het Landjuweel te Soest. Al vroeg verzamelde de gildeleden en begunstigers zich op het gildeterrein. Na een voorspoedig verlopen busreis arriveerde we in Soest. We werden al opgewacht door de organisatie. Na de begroeting van andere gilden was er eerst koffie. Na de massale opmars en de nodige toespraken begon de optocht door Soest. Gezien het groot aantal gilden waren er twee verschillende routes. Na het defilé met het voortellen van het gilde aan de genodigde op de tribune begonnen direct de wedstrijden. Ons gilde toog naar het schietterrein. We namen deel aan het Koningschieten, jeugdschieten, korps, viertal en personeel. Helaas bereikte we niet de eindronden. Alleen Maud Guitjens wist het beste van ons alle te eindigen. Zij bereikte de 5 plaats bij de jeugd onder de 18 jaar. Moe maar voldaan reden we weer naar Heeze. Het was een geweldige ervaring.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermismaandag

Kermismaandag is een van de hoogtepunten van het Sint Jorisgilde. Het gilde rukt dan massaal uit om zich te presenteren aan de bevolking van Heeze. Samen met het Gilde van Sint Agatha wordt er een rondgang gemaakt door het dorp. Er worden vendelhulden gebracht bij het kerkelijk gezag (pater Mervin), wereldlijk gezag (burgemeester en wethouders van Heeze-Leende), woonzorgcentrum Nicasius (ouderen van Heeze), kasteel Heeze (familie Van Tuyll van Serooskerken) en de huisartsenpraktijk op Strabrecht. De tamboers en vendeliers hebben hun beste kunnen getoond. Overal werden we zeer goed ontvangen met een hopje en een drankje. Ook werd er met gildegeweren geschoten. Bij het gilde van Sint Agatha schoot Rinie Bierings zich tot Koning van het gilde.

Voor een leuk vendelfilmpje: klik op onderstaande link.

https://vimeo.com/229829954

Bij het Sint Jorisgilde won Jan van Lierop sr. de Frans van Stratumbokaal.

Ook werden er enige prijzen verschoten.

Groot geweer

1. Alissa Rooijakkers
2. Renno Guitjens
3. Jordi Rooijakkers

Klein geweer
1. Alissa Rooijakkers
2. Bert Gijsbers.

De beide gilden kunnen terugzien op een geslaagde kermismaandag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermiskoning

Op zondag 13 augustus was weer het traditionele Kermis koning schieten bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 13.00 uur waren er al een 50-tal belangstellende aanwezig. Uiteindelijk deden er 16 personen deel aan het kermis koning schieten. Zowel mannen als vrouwen. Het was een heel spannende wedstrijd. Bij het 73e schot kwam de koningsvogel omlaag. Johan Meevis was de gelukkige. Hij mag zich nu kermiskoning (2017) van het Sint Jorisgilde noemen. Hij werd direct door alle aanwezige gefeliciteerd. Opper Deken Peter Janssen rijkte hem de wisselbokaal en de fles koningswijn uit. Aansluiten werden nog een aantal prijzen verschoten. Dit zowel met het groot en klein gildegeweer. Ook het wipschieten werd gehouden. Uiteindelijk hadden alle deelnemers een prijs.

De uitslag van de wedstrijd was als volgt.

Groot geweer.
1. Willy Valkenburg
2. Mien van Eersel-Verest
3. Jan van Brakel
4. Thomas Nijssen
5. Marcel Smits
6. Ad van Eersel.

Klein geweer
1. Johan Meevis
2. Leo Kuiten.

Wipschieten
1. Wim Vlemmix
2. Johan Meevis
3. Marcel Smits

Ook voor de niet prijswinnaars was er een leuk prijsje.

Alle prijzen zijn geschonken door: De Kaasboer, AH, Slager J. van Meijl, Coöp, Welkoop, Slager J. van Hooff, Aries Scharrelhoeve en het Sint Jorisgilde Heeze. Hiervoor onze hartelijke dank. Het gilde kan terug zien op een geweldige middag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kermis tradities bij de Heezer gilden

Bij het Sint Jorisgilde is zondag 13 augustus voor de 5e keer Kermiskoning schieten voor de begunstigers en belangstellenden. Aanvang inloten is om 12.30 uur en aanvang schieten om 13.30 uur. Ad Verest zal zijn titel verdedigen. Als de kermiskoning bekend is zullen en nog een aantal mooie prijzen verschoten worden.

Maandag 14 augustus is het weer kermismaandag. Traditioneel een hoogtepunt van onze gilden. Het ochtendprogramma van 14 augustus van het gildes is als volgt:
Gezamenlijke gildemis om 09.00 uur met zang van het koor “Levensvreugde”. Na de H. Mis en de vendelhulde vertrekt het Gilde van Sint Agatha naar haar gilde terrein aan de Zegge in Heeze. Hier zal rond 10.30 uur het Koningschieten aanvangen. Een belangrijke en spannende wedstrijd waar bepaald wordt wie zich de komende drie jaar Koning van het Gilde van Sint Agatha mag noemen. De huidige Koning Frans van Horrik zal zijn koningschap verdedigen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze spannende strijd te aanschouwen of zelfs eraan deel te nemen en een gooi te doen naar het Koningsschap.

Het Sint Jorisgilde gaat naar het gildeterrein “De Santen” waar de Frans van Stratum bokaal zal worden verschoten. Deze is nu in het bezit van Jordi Rooijakkers. Hierna zullen er nog enkele prijzen verschoten worden. Hier kunt u als begunstiger ook aan deelnemen. Het schieten gebeurt met het zwaar gildegeweer.

Om ± 14.15 uur start de rondgang van beider Heerzer gilden door Heeze met vendelhulde bij het gemeentehuis om ±14.30 uur. Daarna een vendelhulde bij Woonzorgcentrum Nicasius en bij de familie Van Tuyll van Serooskerken op Kasteel Heeze. De dag zal worden afgesloten met een vendelhulde bij de huisartsenpraktijk op Strabrecht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juli 2017

Zondag 2 juli, was weer de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om 10.00 uur verzamelde de gildebroeders en belangstellende zich op het gildeterrein “De Santen”. De koffie was al gezet. Na het gezellig bijkletsen werden de schietbomen klaargemaakt voor de wedstrijd. Er was veel belangstelling om mee te doen. Het was ondanks het druilige weer een gezellige bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer.
1. Hettie Heinemans
2. Arjan Gijsbers
3. Rens Guitjens
4. Renno Guitjens
5. Bert Gijsbers
6. Peter Janssen

Kleingeweer.
1. Pierre Nuijts
2. Toon Verguld
3. Jan van Brakel
4. Stephan Nuijts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kringgildedag 2017

Op de Kringgildedag 2017 van Kring Kempenland waren ruim 50 gilden uit de regio aanwezig. Zo ook het Sint Jorisgilde uit Heeze. Het een en ander speelde zich af rondom het Evoluon te Eindhoven. Na de toespraken en de geweldige massale opmars konden de diverse wedstrijden beginnen. Traditioneel is het Sint Jorisgilde sterk in het geweerschieten. Ook nu weer lukte het onze schutters om in de prijzen te vallen. Individueel “Personeel” 1e prijs Stephan Nuits. Onderdeel “Korps” beste viertal van ieder gilde 1e prijs. Het viertal bestond uit Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en Toon Verguld.  Jan Bijnen niet op de foto. Onderdeel “Viertal” alle viertal van alle deelnemende gilden 2e prijs. Ook dit viertal bestond uit Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en Toon Verguld. Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een heel gezellige en geslaagde Kringgildedag.

Foto’s
1. Herinneringsschild.
2. Stephan Nuijts.
3. Toon Verguld, Maud Guitjens en Stephan Nuijts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag juni

Op  zondag4 juni was weer de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralende zon verzamelde de gildebroeders en –zusters zich op het gildeterrein “De Santen”. Na de koffie en het bijpraten over de Kringgildedag van morgen werden de schietbomen in gereedheid gebracht. Na het inloten kon de wedstrijd beginnen. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. De uitslag was:

Groot geweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Stephan Nuijts
3. Pierre Nuijts
4. Stephan Nuijts
5. Bert Gijsbers
6. Toon Verguld

Klein geweer
1. Jorn Guitjens
2. Toon Verguld
3. Jan Bijnen
4. Rens Guitjens
5. Renno Guitjens
6. Hetty Heinemans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag mei

Op 7 mei 2017, was de maandelijkse contactdag bij Sint Jorisgilde Heeze. Gildebroeders –zusters en belangstellende verzamelden zich in het gildepaviljoen “De Santen”. Na de koffie en het uitwisselen van de laatste gildenieuwtjes werd er ingeloot voor het schieten. Er kon geschoten worden op de grote puist, kleine puist. Het was een heel gezellige bijeenkomst. De uitslag was als volgt.

Grote Puist.
1. Jan Bijnen
2. Jan van Lierop jr.
3. Renno Guitjens
4. Stephan Nuijts
5. Jordi Rooijakkers
6. Jan Bijnen

Kleine puist
1.Henk van Stipdonk
2. Jan van Lierop jr.
3. Pierre Nuijts
4. Stephan Nuijts
5. Toon Verguld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koningsdag 2017

Met Koningsdag was het Sint Jorisgilde natuurlijk weer aanwezig bij de aubade op het gemeentehuisplein. Na de vendelhulde aan de Koning en de gedecoreerden vertrok het gilde naar haar gildeterrein. Eerst een gezamenlijke lunch. Vervolgens werd alles in gereedheid gebracht voor het verschieten van de diverse wisselbeker bekers. Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de deelnemers aan de oranjefietstocht. Deze deelnemers mochten op kegeltjes schieten. Het was een goed bezochte middag waar het gilde met plezier op terug kijkt.

Ook is Alissa Rooijakkers opgenomen als aspirant gildezuster.

De uitslag van de schietwedstrijd was:

De Jan van Lierop wisselbeker werd gewonnen door Hettie Heinemans.

De Oranje wisselbeker werd gewonnen door Jan van Lierop sr.

Ook werden er nog enige puisten afgeschoten.
1. Els Bijnen
2. Els Bijnen
3. Lars Ceelen
4. Leo Kuijten
5. Mieke Luyten
6. Frank van Lierop
7. Frank van Lierop

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maud Guitjens Prinses bij St. Jorisgilde

Zaterdag 22 april vierde het Sint Jorisgilde Heeze haar patroonsdag. Na de H.Mis, met aansluitend een vendelhulde aan pater Mervin, trok het gilde met vliegend vaandel en slaande trom naar haar gildeterrein. Na een geweldige lunch kon er ingeloot worden voor het schieten om Prins te worden. Dit staat open voor de jeugd onder de 18 jaar. Deze editie namen hieraan deel Gijs Jacobs, Jorn Guitjens en Maud Guitjens. De jeugdleden lieten zich niet onbetuigd.

Er werd goed geschoten. Met het 73ste schot viel de houten vogel en was Maud Guitjens de winnares. Zij is nu voor één jaar Prinses van het Sint Jorisgilde. Het is voor het eerst dat er een meisje gewonnen heeft en normaliter blijft de titel Prins dan gehandhaafd. Toch mag zij zich nu Prinses noemen. De versierselen werden uitgereikt door Keizer Jan van Lierop sr. en Koning Jan van Lierop jr. Na de felicitaties kreeg zij een vendelhulde van de gildebroeders en gildezusters.
Het avondprogramma werd verzorgt door de feestcommissie. Begonnen werd met een schietwedstrijd om de Sint Joris wisselbeker. Tevens werden er een 13-tal prijzen verschoten. Na het opzetten van een tent werden we verrast met een geweldige BBQ. Iedereen kon terug zien op een geweldige mooie Sint Jorisdag.

De uitslag van de schietwedstrijd.

Wisselbeker Renno Guitjens.

Grootgeweer 1. Jan Bijnen, 2. Henk van Stipdonk, 3. Els Bijnen, 4. Jorn Guitjens, 5. Willie Verest, 6. Stephan Nuijts.

Kleingeweer 1. Els Bijnen, 2. Stephan Nuijts, 3. Rens Guitjens, 4. Pieter Jan Cuijten, 5. Jordi Rooijakkers, 6. Hettie Heinemans, 7. Stephan Nuijts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag april

Zondag 2 april 2017 was de maandelijkse contactdag van het Sint Jorisgilde. Een grote groep belangstellende had zich verzameld onder de schutsbomen. Het was prachtig weer. Een stralende zon. Na de koffie kon het schieten beginnen. Er is geschoten met het groot en klein gildegeweer. De uitslag was als volgt.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Gijs Jacobs
3. Ralf Jacobs
4. Henk van Stipdonk
5. Renno Guitjens
6. Stephan Nuijts

Kleingeweer.
1. Jan Bijnen
2. Gijs Jacobs
3. Pierre Nuijts
4. Jan Bijnen.

Na afloop was er tomatensoep voor  alle aanwezig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag maart

Zondag 5 maart waren de gildemensen en belangstellende verzameld op het gildeterrein “De Santen”. Bij een snorrende kachel en een kopje koffie met koek werden de laatste gilde nieuwtjes uitgewisseld. Hierna kon er ingeloot worden voor de schietwedstrijd. Het was weer een geweldige happening. Na afloop had Frans Verest gezorgd voor de geweldige pan erwtensoep.

De uitslag van de wedstrijd was.

Grootgeweer.
1. Jan van Lierop sr.
2. Rens Guitjens
3. Bert Gijsbers

Kleingeweer.
1. Bert Gijsbers
2. Toon Verguld
3. Pierre Nuijts
4. Toon Verguld
5. Jan van Lierop
6. Hans Kessels
7. Toon Verguld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactdag februari

Er was een geweldige belangstelling bij de contactdag van het Sint Jorisgilde Heeze op 5 februari. Er werd gezellig bijgepraat onder het genot van een kopje koffie en een snorrende kachel. Hierna kon er worden ingeloot voor de schietwedstrijd. Er waren een groot aantal deelnemers. Na een enerveren sportieve strijd was de uitslag was als volgt.

Klein geweer.
1. Bert Gijsbers
2. Jan van Lierop sr.
3. Stephan Nuijts
4. Bert Gijsbers

Groot geweer.
1. Rens Guitjens
2. Stephan Nuijts
3. Louis Koop
4. Hetty Heinemans

Het was een geslaagde middag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitwisseling St. Antonius Stramproy

Zaterdagavond 28 januari vertrok er een volle bus met mensen van het Sint Jorisgilde naar de schutterij Sint Antonius te Stramproy. Het gilde heeft al jaren een uitwisseling met deze schutterij. We kregen een geweldige ontvangst. Na de koffie werden er 3 tallen gevormd. Dit gemixt met de leden van de schutterij. Het was een wedstrijd op de bolletjes op stokjes, typisch Limburgs. Voor onze mensen was het even wennen aan deze schietdiscipline. Het was een geweldige avond waar ook enige gildemensen in de prijzen vielen. Alles was goed voorzien met een hapje en een drankje. In de loop van het jaar komt de schutterij naar Heeze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 8 januari 2017 was de nieuwjaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks het weer was er een geweldige opkomst. Bij een lekker snorrende kachel kon iedereen bijpraten. Na de koffie en de erwtensoep nam Baas Deken Rens Guitjens het woord. Hij gaf even een terugblik over 2016 en een vooruitblik voor 2017. Alle hoogtepunten kwamen aan bod. Aan het einde van zijn toespraak maakte hij de winnaar bekend van de beste schutter van 2016. Met 12 afgeschoten houtenvogels was Toon Verguld de gelukkige. Het zilveren draagschild werd opgehangen door Opper Deken Peter Janssen. Bij een hapje en een drankje werd er nog gezellig nagepraat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vendelhulde baron

Op dinsdag 22 november 2016 vierde Baron Henk van Tuyll van Serooskerken zijn 100e verjaardag.
Het Sint Jorisgilde heeft hem een vendelhulde gebracht.

Klik op onderstaande link. Filmpje staat onder aan de pagina.

vendelhulde 100-jarige baron